Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach

aktualności
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

opublikowano20-04-2016

Konsultacje społeczne dla Przedsiębiorców i Osób indywidualnych w Jelczu-Laskowicach!

Spotkanie dotyczy aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice na lata 2015-2023.

Więcej TUTAJ: Konsultacje Społeczne

Poniżej krótka informacja o formularzu do wykorzystania.

W związku z prowadzonymi pracami nad Aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice na lata 2015-2023 Gmina Jelcz-Laskowice zachęca wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje i stowarzyszenia do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Ujęcie projektu w powyższym programie będzie podstawą do starań o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Formularz propozycji projektów do LPR można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, Wydział Inwestycji Architektury i Nieruchomości, pok. 13.

Plik do ściągnięcia TUTAJ: Formularz

Wypełniony formularz należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2016 r.

- w formie papierowej (osobiście lub drogą pocztową)
- do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, pokój nr 20 lub:

- w Wydziale Inwestycji Architektury i Nieruchomości, pokój nr 13 lub
- w świetlicy OPTY przy ul. Techników 12 w Jelczu-Laskowicach lub
- w formie elektronicznej przesyłając na adres e-mail: um.rewitalizacja@jelcz-laskowice.pl

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Inwestycji Architektury i Nieruchomości pod nr tel. 71 381 71 28, 71 381 71 43 lub adresem e-mail: um.rewitalizacja@jelcz-laskowice.pl
strona główna / linki / działalność społeczna / kontakt
Copyright © 2013 - Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach