Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach

aktualności
Konkurs Ofert dla firm!

Konkurs Ofert dla firm!

opublikowano02-12-2015

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
(ZIT WrOF) zaprasza na organizowane szkolenie w związku z ogłoszonym konkursem
w ramach Osi 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,
Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca organizują spotkanie informacyjne dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.Szczegóły:

Bip.um.wroc.pl
Wroclaw.pl
strona główna / linki / działalność społeczna / kontakt
Copyright © 2013 - Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach